Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de  Kamer van Koophandel te  Enschede onder nummer  08158624.  Op verzoek kunnen wij u kostenloos een exemplaar toesturen.